Izvršen pregled vazduhoplova u floti AK

Dana 06. augusta 2015. godine na letejlištu "Golubić" boravio je ovlašteni inspektor Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH gosp. Medošević Haris. U prisustvu Upravnika gosp. Medošević je izvršio pregled tehničke dokumentacije i vazduhoplova sa kojima raspolaže AK "Bihać" u cilju utvrđivanja ispunjenosti uslova za produženje plovidbenosti vazduhoplova. Pregled tehničke dokumentacije i vazduhoplova protekao je uredno, a kako su ispoštovane sve neophodne pretpostavke za produženje plovidbenosti vazduhoplova izdate su i nove Potvrde o provjeri plovidbenosti vazduhoplova za period august 2015. - august 2016. godine.

Da je rukovodeća struktura AK "Bihać" zajedno sa Upravnikom zauzela pravi pravac i kurs u vođenju jednog ovakvog Udruženja, te da znanjem i sposobnostima umije ispoštovati zahtjevne standarde koje nalažu proizvođači i kompetentne vazduhoplovne vlasti u cilju ispravnosti vazduhoplova pokazuje i komentar gosp. Medoševića u knjizi utisaka AK "Bihać". "... Izvršio pregled 3 jedrilice u cilju ispunjenosti uslova za produženje plovidbenosti. Pri pregledu asistirao Ibrahim Topić ispred AK "Bihać". Želim izraziti zahvalnost za profesionalno i uredno vođenje dokumentacije i evidencije o održavanju zrakoplova..."