Jedriličarstvo

Vazduhoplovno jedriličarstvo u Bihaću ima bogatu tradiciju. Zbog poznatog bihaćkog "lifta" odnosno vazdušnih talasa koji znaju podići jedrilicu i na visne preko 8000 metara u Bihać su nakon II svjetskog rata dolazili mnogi jedriličari iz Europe. Izgradnjom i stavljanjem u funkciju bivšeg vojnog aerodroma "Željava" ovaj teren je bio zona zabrane letenja kako za domaće tako i za inostrane jedriličare. Aktuelna Uprava i članstvo Aero kluba ima želju da i dalje razvija vazduhoplovno jedriličarstvo kao dio sportskog vazduhoplovstva a za koje postoje optimalni uslovi na ovom području.

Aero klub "Bihać" u svojoj floti trenutno raspolaže sa sljedećim jedrilicama:

1. PHOEBUS C, registarskih oznaka E7-1116;
2. CIRRUS STD 75 VTC, registarskih oznaka E7-4103;
3. VUK - T, registarskih oznaka E7-4102;
4. Ka - 7, registarskih oznaka E7-1117;
5. BLANIK L-13, registarskih oznaka E7-5101;

Klub posjeduje osnovnu infrastrukturu kao i odobrenu Zrakoplovnu školu za osposobljavanje ovlaštenog vazduhoplovnog kadra - pilota jedrilica.