Motorno letenje

Aero klub "Bihać" posjeduje avion Morane Saulnier MS.893 E registraskih oznaka E7-ABQ. Primarna namjena aviona je šlep jedrilica a služi također i za šlep bannera reklama i sl. kao i za druge letačke aktivnosti koje se mogu izvoditi ovakvim tipom vazduhoplova. Osim toga, Aero klub "Bihać" raspolaže i sa motornom jedrilicom AVO 68 Samburo registarskih oznaka E7-ABS, koja služi za trenažno letenje i uživanje iznad bihaćkog neba.