Granični prelaz

Rješenjem Ministarstva sigurnosti BiH na letjelištu "Golubić" otvoren je privremeni međunarodni granični prelaz. Prelaz će biti u fuknkciji do 23.09.2015. godine. Za polijetanje/slijetanje na letjelište (međunarodni let) potrebno je izvršiti najavu leta na E_mail kluba: aeroklub_bihac@hotmail.com 24 sata ranije i dogovoriti dolazak sa Upravom kluba.

Najava mora da sadržava sljedeće: 

1. Tip i reg.oznaku vazduhoplova

2. Broj putnika u vazduhoplovu

3. Aerodrom polijetanja i predviđeno vrijeme polijetanja

4. Predviđeno vrijeme odlaska sa letjelišta "Golubić"

Želimo vam sretan dolazak i ugodan boravak u Bihaću i BiH.